پشتیبانی در تلگرام

تلفن پشتیبانی

مرور رده

آنتونی رابینز

آنتونی رابینز

آنتونی رابینز یکی از برترین سخنرانان و نویسنده کتاب های رشد فردی ،موفقیت و انگیزشی در دهه های اخیر است که تواسته با آموزش هایی که برای شاگردان خود تدریس میکند زندگی میلیون ها انسان را متحول کند. در این بخش سایت جادوی باور دسته بندی سخنرانی های آنتونی رابینز ترجمه و به مرور منتشر میشود