پشتیبانی در تلگرام

تلفن پشتیبانی

مرور رده

جان کهو

جان کهو John Kehoe نویسنده کتاب قرن بیستم و یکم و قدرت بی انتهای ذهن ما  یکی از بزرگترین اساتید موفقیت جهان هست که چند سال قبل در زمینه قدرت ذهن و فکر فعالیت و تحقیقات خودش را آغاز کرد و به نتایج بسیار عالی رسید که به توسط همین تحقیقات و به ثمر رساندن آنچه در آن پژوهش کرد هم خودش و هم هزاران انسان دیگر به موفقیت دست یافتند.